15 października
     Reformacja w krajach Europy zachodniej ukazała, że obok problemów religijnych istniały także głębokie konflikty społeczne, a reformacja występując przeciwko Kościołowi występowała także przeciwko owym stosunkom społecznym, na straży których stał Kościół.            Podobne jak w innych krajach europejskich przyczyny…

Czytaj więcej

Konstytucja 3 maja 1791 roku. W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich…

Czytaj więcej

Stanisława Poniatowskiego troska o suwerenność państwaRok 1763.  Śmierć Augusta III. W Polsce chaos. Konflikty między możnymi nasilają się. Przyjaźń prusko – rosyjska kwitnie. Polska upada.Na scenie politycznej pojawia się Stanisław August. Będzie on ratunkiem czy architektem upadku Polski? Postaram się trafnie ocenić działania Stanisława Augusta na rzecz utrzymania suwerenności i jedności…

Czytaj więcej

Troska Stanisława Augusta Poniatowskiego o suwerenność państwaStanisław August Poniatowski był z pewnością jednym z najbardziej kontrowersyjnych władców w historii naszego kraju. Wielu historyków zrzuca na niego całą odpowiedzialność za rozbiory Polski, krytykując jego uległość wobec carycy rosyjskiej Katarzyny II. Potępiają go za słabość charakteru i nie wykazywanie woli walki…

Czytaj więcej

„OCENA STARAA? STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO O SUWERENNOŚA? PAA?STWA POLSKIEGO”6 września 2004 roku minęło dokładnie 240 lat od ostatniej elekcji w Rzeczpospolitej, od wybrania ostatniego króla- Stanisława Augusta Poniatowskiego. Już po trzech latach panowania w 1767 roku znalazł się on o krok od detronizacji, opuszczony niemal przez wszystkich. Nastąpiły potem tragiczne lata konfederacji…

Czytaj więcej

       28 marca 1584 roku zakończył życie car Moskwy Iwan IV Groźny. Car, który był tyranem, despotą, człowiekiem porywczym, podejrzliwym. Przed śmiercią zdążył zabić własnego syna Dymitra – głównego następcę tronu. Dynastia Rurykowiczów była na wymarciu. W Polsce dojrzewać zaczął plan podboju państwa moskiewskiego, a następnie rozprawienia się z Turcją. Plan upadł…

Czytaj więcej

          Nowożytność przyniosła wiele zmian w gospodarce europejskiej. W wielu krajach zaczynają się rozwijać miasta, produkcja rzemieślnicza. Wiązało się to w dużej mierze z brakiem ziemi, a także wojnami, jakie prowadzone były w Europie zachodniej i stały się powodem nieopłacalności produkcji rolnej. Ponadto w Europie…

Czytaj więcej

            Pierwszy wielki przywilej stanowy został wydany przez Ludwika Andegawena w 1374 roku. Celem przywileju była zgoda szlachty na dziedziczenie korony polskiej przez jedną z córek Ludwika Węgierskiego. Nie miał on męskiego potomka. 17 IX 1374 roku Ludwik Węgierski wydał w Koszycach przywilej, który:* uwalniał szlachtę…

Czytaj więcej

        W 1505 roku konstytucja Nihil Novi wprowadzała konieczność decydowania o wszelkich sprawach państwowych przez sejm walny. Król i możnowładcy tracili swą uprzywilejowaną pozycję. Sejm walny składał się z trzech stanów, a mianowicie: króla, senatu i izby poselskiej. Senat tworzyli: najwyżsi dostojnicy Kościoła rzymsko – katolickiego…

Czytaj więcej

            Wybuch wojen inflanckich był czynnikiem, który postawił na porządku dziennym sprawę określenia wzajemnych stosunków polsko – litewskich. Zagrożenie północnych granic  Litwy miało miejsce po niemal 200 latach zrastania się obu państw. Ostatnimi czynnikami hamującymi unię było stanowisko samych Jagiellonów, którym zależało na…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem