20 sierpnia
            Po ucieczce Henryka Walezego na zjeździe senatorów w Warszawie w sierpniu 1574 roku postanowiono czekać aż do dnia 12 maja 1575 roku. Nastąpił najgorszy okres. Na Litwie w listopadzie 1574 roku panowie litewscy podpisali osobną konfederację na korzyść Ernesta Habsburga. Wrócili do żądania kasaty unii lubelskiej i chcieli…

Czytaj więcej

       Jan III Sobieski ostatnie miesiące życia spędzał na dworze w Wilanowie, a nie na zamku królewskim w Warszawie. Opuszczony przez wszystkich, także przez rodzinę, umierał w osamotnieniu. Wiosną 1696 roku król ciężko zachorował. 17 czerwca tegoż roku zmarł. Rozpoczynał się kolejny okres bezkrólewia. Było to bezkrólewie najdłuższe i najbardziej niemoralne ze…

Czytaj więcej

       Wielką troską Augusta II pod koniec panowania było zapewnienie tronu polskiego synowi. O ile nie było problemu z sukcesją w Saksonii, gdzie według zwyczaju pierworodny syn obejmował władzę po ojcu, to w Rzeczypospolitej sytuacja wyglądała zgoła odmiennie. August II przygotowywał starannie elekcję syna. Zmienił tych, którzy stali na czele państwa, by otoczyć…

Czytaj więcej

            Stanisław Konarski urodził się 30 września 1700 roku w Żarczycach koło Jędrzejowa. Na chrzcie świętym otrzymał imię Hieronim. Jego ojciec – Jerzy był miecznikiem sandomierskim, a matka - Helena pochodziła z domu Czermińskich. Konarscy należeli do zubożałej szlachty i posługiwali się znakiem herbowym GRYF.            Hieronim…

Czytaj więcej

       W połowie XVIII wieku doszło do wytworzenia się dwóch wielkich magnackich obozów politycznych: rodziny Potockich oraz tzw. Familii skupionej wokół domu Czartoryskich. Familia       Familia, w przeciwieństwie do grupy pierwszej, była grupą bardziej zwartą politycznie, godziła się na wpływy rosyjskie, natomiast obawiała się imperializmu…

Czytaj więcej

Sytuacja międzynarodowa po I rozbiorze         Po dokonaniu I rozbioru w interesie zaborców było utrzymanie w Rzeczypospolitej skłócenia pomiędzy królem i jego stronnikami a opozycją magnacką, by móc realizować własne sprawy.          Katarzyna II do roku 1774 podbiła Krym, ostatecznie włączając tereny…

Czytaj więcej

Sytuacja międzynarodowa 1792 roku       Ugrupowaniu proreformatorskiemu na Sejmie Wielkim  zależało na czasie, a Ustawa Rządowa została wprowadzona w drodze pewnego zamachu stanu. Śpieszyć się należało. Europa początkowo nie zwróciła szczególnej uwagi na wydarzenia w Rzeczypospolitej, gdyż zaabsorbowana wydarzeniami francuskimi. W lipcu 1789 roku wybuchła…

Czytaj więcej

       W 1792 roku, po przejściu króla Stanisława Poniatowskiego do targowiczan, książę Józef Poniatowski oraz Tadeusz Kościuszko podali się do dymisji, politycy opuścili kraj, znajdując schronienie w Saksonii. Emigracja była ucieczką przed prześladowaniami. Stało się jasne, że trzeba podjąć walkę z Rosją, ale wcześniej starannie ją należy przygotować. Przygotowania miały…

Czytaj więcej

     16 listopada 1794 roku resztki oddziałów powstańczych składały broń. Dowódcy powstania: Tadeusz Kościuszko, Józef Sierakowski, Karol Kniaziewicz i inni trafili do więzień carskich w Petersburgu i innych miastach Rosji.       Sąsiedzi Rzeczypospolitej rozpoczęli rozmowy nad dalszym podziałem Rzeczypospolitej, tym razem ostatecznym. Do rozmów…

Czytaj więcej

Prusy to kraina położona nad Morzem Bałtyckim, między dolną Wisłą a dolnym Niemnem. Historie Prus można podzielić na cztery okresy. Pierwszy okres datuje się do wieku XIII. Były to czasy, kiedy ziemie te zamieszkiwały plemiona Pruskie. Na zmierzch tych czasów przypada przybycie do Prus chrześćjańskiego misjonarza, znanego jako św. Wojciecha. Przybysz zostaje przyjęty gościnnie, niestety jego dziwne…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem