20 lipca
          W latach 1512 – 1517 obradował V sobór laterański, na którym podjęto próbę reformy Kościoła. Nie przyniosły one jednak istotnych rezultatów. Przełomową datą w dziejach Kościoła zachodniego był właśnie rok 1517. Datę tę uznaje się za początek ruchu nazwanego reformacją. Już samo słowo reformacja wskazuje, że Marcin Luter i inni nie zamierzali…

Czytaj więcej

           Kiedy reformacja w Niemczech nabierała charakteru wojny domowej, w Szwajcarii wystąpił z radykalnymi hasłami reformy Kościoła Urlich Zwingli. W sierpniu 1522 roku ogłosił 67 tez nowego wyznania – Apologeticus Architeles.             Przewyższał Lutra zarówno pod względem…

Czytaj więcej

          Zupełnie inaczej aniżeli we Francji i Niemczech przebiegała reformacja w Anglii. Wielu upraszcza całą sprawę, sprowadzając powstanie kościoła anglikańskiego do osobistej zachcianki króla Henryka VIII. Z całą pewnością Henryk VIII w powstaniu tego Kościoła odegrał znaczącą rolę, ale także w Anglii zachodziły procesy, które miały…

Czytaj więcej

     V sobór laterański zakończył się w 1517 roku. Wówczas to podjęte uchwały dotyczące reformy Kościoła pozostały na papierze. Na skutki nie trzeba było długo czekać. W kilka miesięcy po zakończeniu soboru wystąpił Marcin Luter. Kraje europejskie pogrążały się w odmęcie wojny domowej. Kościół katolicki w wyniku reformacji zaczynał coraz więcej tracić. Stało się jasne, że…

Czytaj więcej

        Wojna trzydziestoletnia to konflikt, w który zaangażowało się wiele państw europejskich, ale często uważana jest ona za wojnę niemiecką. Tak chcą ją widzieć historycy niemieccy. Jest wiele powodów, by tak ten konflikt interpretować, gdyż rozegrał się w zasadniczej części na terenie Niemiec. To właśnie w Rzeszy niemieckiej skupiały się konflikty ówczesnej…

Czytaj więcej

      Wchodzimy w zupełnie nowy okres cywilizacji europejskiej, który zyskał miano renesansu. Początków tego okresu musimy jednak szukać u schyłku średniowiecza. Zmienia się wówczas podejście do człowieka. Przestaje on być tylko elementem jakiejś zbiorowości. Zauważa się indywidualne podejście do człowieka. Czas renesansu to także okres, w którym podjęto refleksję…

Czytaj więcej

My, Naród Stanów Zjednoczonych, w celu umocnienia Unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę, stworzenia warunków sprzyjających powszechnemu dobrobytowi, zabezpieczenia dla nas i dla potomnych błogosławieństw wolności, ustanawiamy i przyjmujemy tę oto Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.   ARTYKUŁ I § 1. Władzę ustawodawczą sprawować będzie…

Czytaj więcej

        Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, które dały Europejczykom nowe spojrzenie na kształt świata, a także wpłynęły w znaczący sposób na gospodarkę europejską. Przyczyn tego nowego zjawiska w Europie jest wiele, można je podzielić na trzy zasadnicze grupy: ·        przyczyny społeczne·        przyczyny…

Czytaj więcej

            Krzysztof Kolumb z urodzenia był Genueńczykiem. W latach 1484-85 Kolumb przebywał na dworze króla Portugalii – Jana II  i próbował nakłonić go, by sfinansował podróż morską do Japonii przez ocean Atlantycki. Według obliczeń Kolumba trasa miała wynosić zaledwie 2400 mil morskich. Błąd jaki Kolumb popełnił był bardzo…

Czytaj więcej

            Krzysztof Kolumb zmarł w przekonaniu, że jego dziełem było odkrycie morskiej drogi do Indii. Nie wiedział także, że jeszcze za jego życia ktoś inny rozpoczął badania wybrzeży obu Ameryk. Tym człowiekiem był Amerigo Vespucci i to jemu Ameryka zawdzięcza swoją nazwę.  Właśnie jemu. Już za życia Kolumba było jasne, że odkryto…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem