20 lipca
     W 395 roku Teodozjusz Wielki dokonał  podziału Imperium Rzymskiego na Zachodnie i Wschodnie. To pierwsze nie przetrwało już nawet wieku, gdy drugie miało istnieć jeszcze ponad 1000 lat. Konstantynopol - stolica Cesarstwa Wschodniego, położony nad Bosforem na skrzyżowaniu dróg handlowych, rychło stał się ośrodkiem życia politycznego, gospodarczego i umysłowego.       O…

Czytaj więcej

                    Półwysep Arabski był praojczyzną Arabów. Jest to obszar liczący blisko 3 miliony km2 powierzchni. Główną część stanowiły pustynie i stepy z niewielkimi terenami górzystymi i wąskimi pasmami urodzajnych ziem nadbrzeżnych. Pisarze rzymscy dzielili Półwysep Arabski na trzy części:…

Czytaj więcej

        W połowie IV w. w północno-wschodniej części Italii osiedlił się germański lud Franków. Pozostałą część Galii zajęli również germańscy Alanowie, Burgundowie i Wizygoci.        Pierwszym władcą, który rozpoczął drogę Franków do stworzenia ogromnego państwa był Chlodwig. Królem państewka został w 481 roku. W 486…

Czytaj więcej

      Ogromne państwo, rozciągające się od hiszpańskiej rzeki Ebro aż po Łabę i środkowy Dunaj dawało Karolowi podstawę do starań o odnowienie cesarstwa, tym razem pod jego berłem. Takie plany miał też wobec Karola papież, który wykorzystał obecność wielkiego wodza w Rzymie i włożył mu na głowę diadem cesarski. Tym gestem papież podkreślił pozorną wyższość władzy…

Czytaj więcej

      Na mocy układu w Verdun w 843 r. część monarchii karolińskiej na Wschodzie otrzymał  Ludwik Niemiecki. Władza królewska nie była tak silna, gdyż do wielkiego  znaczenia doszli wasale królewscy, książęta Saksonii, Szwabii, Frankonii  i Bawarii. Jednolite państwo stało się związkiem tylko częściowo zależnych ziem, czyli Rzeszą. Po wymarciu…

Czytaj więcej

      Po traktacie w Verdun rozpadło się państwo Franków. Upadek centralnej władzy zaowocował przyśpieszeniem procesów zmierzających do feudalizmu.       Wraz z osłabieniem władzy państwowej zanikła niemal zupełnie w Europie zachodniej klasa wolnych chłopów. Z reguły chłopi w całej Europie poddawali się pod opiekę możnych.…

Czytaj więcej

            Początki historii Słowian okryte są tajemnicą. Niewielkie wzmianki o nich pochodzą ze źródeł rzymskich, później arabskich. Prawdopodobnie poziom cywilizacji oraz struktury społecznej był podobny Germanom, z którymi sąsiadowali. Trudno z całą dokładnością powiedzieć, jakie ziemie stanowiły praojczyznę Słowian. Prawdopodobnie…

Czytaj więcej

     Po wymarciu dynastii saskiej powołano na tron niemiecki księcia frankońskiego - Konrada II. Został koronowany na cesarza w 1027 r. Umocnił on władzę cesarza w Niemczech i we Włoszech, a następnie zaatakował Polskę i zmusił  Mieszka  II  do  rezygnacji  z  tytułu królewskiego. Doprowadził też do uznania…

Czytaj więcej

          Idea krucjat zrodziła się w początku XI w., gdy papież Aleksander II wezwał państwa chrześcijańskie do pomocy Hiszpanom w wypieraniu z Europy Arabów. Idea wojny świętej miała wpływ na kształtowanie się kultury rycerskiej. Wprowadzono zwyczaj poświęcania broni, a ceremonia pasowania na rycerza nabrała cech obrzędu religijnego. Uświęcony…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem