20 lipca
       Kiedy popatrzymy na mapę dzisiejszej Polski, zauważymy jej podział na pewne historyczne regiony, których nazwa wskazuje na plemiona, jakie niegdyś te tereny zamieszkiwały. ¬ródła rzymskie pierwotnych mieszkańców ziem polskich określają nazwą Wenedowie. Chodziło o lud zamieszkujący tereny w środkowym i dolnym biegu rzek Wisły i Odry. W pierwszych wiekach…

Czytaj więcej

     Objęcie władzy przez Mieszka I doprowadziło do scalenia całego organizmu państwowego. Czas Mieszka I to powstanie dwóch znaczących grodów w państwie Polan - Gniezna i Poznania. Grody te nie miały już charakteru grodów plemiennych, lecz miały znaczenie grodów książęcych, w których przebywała drużyna książęca oraz urzędnicy państwowi - rada. Wraz z procesem…

Czytaj więcej

    Mieszko I zmarł w 992 roku. Tekst Dagome iudex nie wymieniał Bolesława, a zatem to synowie Ody mogli pretendować do objęcia władzy po zmarłym ojcu. Bolesław podjął walkę o władzę. Miał wtedy 26 lat. Trzykrotnie żonaty. Dwa poprzednie małżeństwa, jedno z Niemką nieznanego imienia, drugie z Węgierką, Bolesław zerwał. Trzecią wybranką była Słowianka - Emnilda.…

Czytaj więcej

        W dwa miesiące po swej koronacji 17 czerwca 1025 roku zmarł Bolesław Chrobry. Następcą został syn Bolesława i Emnildy - Mieszko II. Miał wtedy 35 lat. Ojciec odsunął pierworodnego swego syna z poprzedniego małżeństwa - Bezpryma. Mieszko II próbował kontynuować mocarstwową politykę swego ojca, jednak polityka ta zaczęła grozić niebezpieczeństwem. Państwo,…

Czytaj więcej

       W 1058 roku zmarł Kazimierz Odnowiciel. Pozostawił trzech synów: Bolesława, Władysława i Mieszka. Synem pierworodnym był Bolesław. Urodził się około 1041 roku. To on objął władzę w państwie. Odziedziczył po ojcu bardzo dobre stosunki z Rusią. Polska pozostawała w zależności od potężnego zachodniego sąsiada. Jednym z głównych celów polityki polskiej…

Czytaj więcej

     4 czerwca 1102 roku zmarł Władysław I Herman. Po jego śmierci istniały jakby dwa państwa, w którym władzę sprawowali dwaj bracia - Zbigniew i Bolesław. Prawdopodobnie Zbigniew jako starszy pełnił władzę zwierzchnią, ale był to bardzo krótki czas takiego państwa. Sytuacja ta trwała bowiem do 1106 roku. Bolesław dążył do zjednoczenia kraju. Pomiędzy braćmi musiało dojść do walki…

Czytaj więcej

      Po zjeździe w Merseburgu ostatnie lata swego życia spędził Bolesław Krzywousty na porządkowaniu spraw z sąsiadami i wewnątrz kraju. W 1136 roku uzyskał niezależność Kościoła polskiego. W roku następnym zawarł pokój z Sobiesławem czeskim. Przyszedł rok 1138. Gdy Bolesław poczuł, że los żąda od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty…

Czytaj więcej

            W 1173 roku zmarł Bolesław Kędzierzawy, synowi Leszkowi zostawiając Mazowsze i Kujawy. Księciem zwierzchnim został Mieszko III Stary. Kiedy objął władzę, przystąpił do umacniania władzy centralnej. Dążył także do podniesienia autorytetu Polski na scenie międzynarodowej. Próbował także przywrócić panowanie nad Pomorzem. Dążąc jednak do…

Czytaj więcej

            W roku 1243, po wypędzeniu Konrada mazowieckiego, tron krakowski objął Bolesław V Wstydliwy. Konrad nie pogodził się ze swoim losem, ale nie udało mu się odzyskać Krakowa. Zmarł w 1247 roku. Z synami Konrada Mazowieckiego Bolesław Wstydliwy ułożył przyjazne stosunki.             Za…

Czytaj więcej

     Jedną z przyczyn rozbicia dzielnicowego był znaczny wpływ możnowładztwa na rządy w kraju. Była to tendencja w całej ówczesnej Europie. Wiek XIII zaowocował zmianami w układzie głównych sił społecznych, rola możnowładztwa uległa ograniczeniu, a do głosu doszły nowe warstwy społeczne. Przede wszystkim rozwinęły się miasta, a wraz z nimi gospodarka towarowo…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem