20 lipca
Pierwsze cywilizacje spotykamy na Bliskim Wschodzie, tzn. na terenach obejmujących swym zasięgiem Mezopotamię i Egipt. Cywilizacje te rozwinęły się w dorzeczach wielkich rzek, którym zawdzięczały w dużej mierze swoje istnienie.    Szczególna rola Mezopotamii wiąże się właśnie z przynoszącymi żyzny muł wylewami rzek Eufratu i Tygrysu w ich dolnym biegu. Ten czynnik…

Czytaj więcej

Położenie geograficzne        Ponad 60% powierzchni dzisiejszych Indii zajmuje Półwysep Indyjski, zajęty przez Wyżynę Dekan. Wzdłuż wybrzeża ciągną się wąskie niziny. Na północ od Dekanu znajduje się Nizina Hindustańska i najwyższe góry ziemi – Himalaje z najwyższym szczytem Indii Nanga Parbat.. W północno - zachodniej części góry Karakorum. Główne rzeki…

Czytaj więcej

    Kolebka narodu żydowskiego znajduje się na Bliskim Wschodzie, a dokładniej na obszarze „Żyznego Półksiężyca”, ciągnącego się od Zatoki Perskiej wzdłuż doliny Eufratu, a następnie na południe, przez Syrię i Palestynę do Egiptu. Na obszarze tym znajdują się najstarsze miejsca osadnictwa żydowskiego, na nich także rozegrały się wydarzenia, z którymi wiąże się…

Czytaj więcej

Położenie Syrii, przez którą przebiegały drogi łączące zachodnią Azję z Egiptem, podkreślało rolę wybrzeży, teren końcowy szlaków handlowych, morskich i karawanowych. W III tysiącleciu przed Chrystuswm już istniały w Syrii miasta zamieszkane przez ludność pochodzenia semickiego. Do tych miast zaliczamy: Sydon, Sur, Gublę, Sareptę i Ugarit. Szczupłość miejsca ograniczonego bliskością gór…

Czytaj więcej

Nazwą Egipt obejmowano obszar około 1 mln. Km2, zamknięty na zachodzie wielkimi oazami, na wschodzie M. Czerwonym, na południu I kataraktą, na północy wreszcie rozlewiskiem Delty Nilu sięgającym Morza Śródziemnego. Drobny tylko procent tego obszaru, bo zaledwie ok. 30 tys. km2 zajęty był pod uprawę, prawie wyłącznie w dolinie Nilu, której szerokość miejscami zawęża się do samego koryta rzecznego, miejscami…

Czytaj więcej

Religia starożytnego Egiptu     Cała kultura i dzieje starożytnego Egiptu była zdominowana przez religię, a oficjalna egipska historia była historią religii. W późniejszym czasie nawet gospodarka była zorganizowana wokół świątyń, co niekoniecznie musi oznaczać, że stała się przez to bardziej religijna. Świątynie nie różniły się od zwykłych posiadaczy ziemskich.    Religia…

Czytaj więcej

W przeciwieństwie do większości cywilizacji starożytnego Wschodu, rozwijających się w dolinach wielkich rzek, z których ujarzmieniem i wykorzystaniem dla potrzeb człowieka wiązało się powstanie wielkich państw, losy Grecji pozbawionej działania tego czynnika ułożyły się odmiennie. Grecja nie zajmowała tak wielkiego obszaru jak państwa orientalne, bo zaledwie ok. 80 tys. km2, z których tylko…

Czytaj więcej

Uwarunkowania geograficzne zadecydowały w dużej mierze o wykształceniu się specyficznej struktury państwowej w Grecji, jaką było polis. Okres wielkiej kolonizacji to czas, kiedy Grecy osiągnęli największy rozwój terytorialny, obejmując zasięgiem swej kolonizacji większość wybrzeży M. Śródziemnego. By greckie polis mogło nazywać się państwem, musiało spełniać dwa podstawowe warunki: musiało mieć…

Czytaj więcej

Sparta            Trzonem pierwotnego państwa spartańskiego jest dolina Eorotasu, zamknięta między dwoma pasmami górskimi: Parnonu i Tajgetos. Po podboju sąsiedniej Mesenii rozciągającej się na zachód od Tajgetos, państwo spartańskie miało miało 4100 km2, a więc trzy razy tyle, co powierzchnia Attyki. Sparta górowała zatem nad innymi polis…

Czytaj więcej

Ateny            Attyka liczy ok. 1600 km2. Ateny mają przeszłość mykeńską, były jednym z ważniejszych ośrodków tego okresu. Zniszczenia i migracje towarzyszące załamaniu się świata achajskiego nie dotknęły Attyki. Utrzymanie ciągłości osadnictwa pozwoliło Atenom na szybszy rozwój w okresie wieków ciemnych. W okres archaiczny weszły…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem