20 lipca
         Po roku 1830 we Francji doszła do władzy burżuazja, która za wszelką cenę chciała ograniczyć wszelkie reformy społeczne. Coraz bardziej rozwijał się liberalizm. Burżuazja dożyła do wykluczenia z życia politycznego dawnej arystokracji, troszczyła się o rozwój inicjatywy prywatnej. Burżuazja popierała Ludwika Filipa, który hołdował hasłu „bogaćcie…

Czytaj więcej

         We wszystkich niemal krajach europejskich występowały podobne przyczyny wystąpień, które później określono jako Wiosnę Ludów. W Niemczech ujawniły się jednak przyczyny właściwe tylko dla państw niemieckich. Warto pamiętać, że Niemcy nie tworzyły jednolitego organizmu państwowego, lecz związek państw o szerokiej autonomii. A zatem jedną z ważnych…

Czytaj więcej

      Lata trzydzieste XIX wieku to lata poważnego kryzysu w Austrii. W roku 1835 zmarł cesarz Franciszek I. Następcą, na mocy testamentu, został wyznaczony drugi syn – Ferdynand, gdyż syn pierworodny był niedorozwinięty umysłowo i chorował na epilepsję. Faktyczną władzę w dziedzinie polityki zagranicznej piastował kanclerz Metternich. Jego wpływ na politykę…

Czytaj więcej

         Kiedy w roku 1848 w marcu wybuchło w Wiedniu powstanie, państwa północne Włoch podjęły próbę zjednoczenia. Już 22 marca z Wenecji wycofał się garnizon austriacki. W państwie ogłoszono republikę. 23 marca po kilku dniach walk wyswobodzony został Mediolan. Powstanie objęło swym zasięgiem całą Lombardię, Wenecję, Modenę i Parmę. We Włoszech…

Czytaj więcej

        Księstwo Warszawskie utworzone na podstawie traktatu w Tylży od samego początku było  tworem sztucznym, na który nieprzychylnym okiem patrzył zarówno car jak i  Napoleon. Magnaci polscy nieufnie odnosili się do Napoleona, licząc bardziej na Rosję. Prusy pamiętając swoją klęskę patrzyły z nadzieją na Rosję, że nie pozwoli na odrodzenie się…

Czytaj więcej

        W styczniu 1813 roku armia rosyjska wkroczyła na tereny Księstwa Warszawskiego. To jednak nie oznaczało jeszcze ostatecznej klęski Napoleona. Część generałów rosyjskich z Kutuzowem była przeciwna dalszemu prowadzeniu wojny. Armia była wyczerpana, można było zawrzeć pokój na korzystnych warunkach. Aleksander I uwierzył jednak w swoją nadzwyczajną misję…

Czytaj więcej

        Kongres narodów europejskich miał odbyć się w terminie do dwóch miesięcy od 30 maja. Przedstawiciele państw zaproszonych zaczęli przybywać do Wiednia dopiero we wrześniu, 25 września przybyli uroczyście Aleksander I i Fryderyk Wilhelm III. Prusy, Austria i Rosja uważały, że nie ma równości pomiędzy państwami biorącymi udział w kongresie, że decyzje…

Czytaj więcej

        Jedną z zasad działania kongresu wiedeńskiego była zasada legitymizmu. Aby uchronić powstały na kongresie wiedeńskim porządek europejski została powołana w Paryżu 10 września 1815 roku instytucja, która przeszła do historii pod nazwą Świętego Przymierza.         Inicjatywa pochodziła od cara Aleksandra I, a została…

Czytaj więcej

Przemiany społeczno - gospodarcze w Japonii        W drugiej połowie XIX wieku zaszły znaczące zmiany w dziedzinie polityki w Japonii. Japonia weszła na drogę absolutyzmu oświeconego. Przemiany polityczne zaowocowały zmianami w dziedzinie gospodarczej. Zlikwidowany został dawny system lenny związany z szogunatem. W latach 70-tych przeprowadzono…

Czytaj więcej

        Omawiając zagadnienia związane z wojna rosyjsko – japońską wspomniałem, iż jednym z głównych argumentów za wojną po stronie rosyjskiej była potrzeba zwycięstwa, by podbudować autorytet caratu. Tymczasem wojna ta przyniosła same klęski, wykazał całą słabość ustroju rosyjskiego. Spróbujmy jednak najpierw przyjrzeć się sytuacji robotnika rosyjskiego na przełomie…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem