20 lipca
TYTUŁ I. Stosunki polityczne Królestwa
Art.1. Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem Rosyjskim.Art.2. Stosunki cywilne i polityczne, które jemu naznaczamy, jako też i związki to połączenie ustalić mające, objęte są niniejszą ustawą, którą mu nadajemy.Art.3. Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczną w osobie naszej i naszych potomków, dziedziców i następców…

Czytaj więcej

Konstytucja Księstwa WarszawskiegoTytuł I.    Art. 1. Religia katolicka, apostolska, rzymska jest religią stanu.    Art. 2. Wszelka część religijna jest wolna i publiczna.    Art. 3. Księstwo Warszawskie podzielone będzie na sześć diecezji, będzie w nim jedno arcybiskupstwo i pięć biskupstw.    Art. 4. Znosi się niewola. Wszyscy obywatele są równi przed…

Czytaj więcej

Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez cara Aleksandra I  27 września 1815 r.   TYTUŁ I. STOSUNKI POLITYCZNE KRA?LESTWA    Art.1. Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem Rosyjskim.    Art.2. Stosunki cywilne i polityczne, które jemu naznaczamy, jako też i związki to połączenie ustalić mające, objęte są niniejszą ustawą, którą mu nadajemy.   …

Czytaj więcej

         W roku 1815 zakończył się Kongres Wiedeński. Ustalony na nim porządek był chroniony przez państwa Świętego Przymierza. Pierwszym wyłomem w postanowieniach Kongresu było przeprowadzenie udanych powstań w Grecji i Belgii. Była to zmiana, na którą Rosja, Prusy i Austria wyrazić musiały zgodę. Niepowodzeniem zakończyło się powstanie listopadowe.…

Czytaj więcej

zabór pruski        Zmiany polityczne i powstanie zjednoczonego  państwa niemieckiego w XVIII wieku sprawiły, że w niedługim czasie II Rzesza Niemiecka stały się jednym z najlepiej rozwijających się krajów europejskich.         O wzroście potęgi niemieckiej zadecydowało wiele czynników, ale przede wszystkim…

Czytaj więcej

         W roku 1853 wybuchła wojna krymska, która zachwiała pozycją cara w Królestwie. Zmarł namiestnik – Iwan Paskiewicz, zmarł także car Mikołaj I. Następca został Aleksander II. Podjął on w Rosji dzieło reform, co spowodowało osłabienie kontroli carskiej na ziemiach polskich.        Car ogłosił amnestię,…

Czytaj więcej

        W grudniu 1805 roku wojska Napoleona pokonały pod Austerlitz armię austriacko – rosyjską. Napoleon zawarł pokój z Austrią. Zagrożone Prusy podjęły przygotowania do wojny, czując zagrożenie francuskie. Pomocy udzieliła Rosja. W 1806 roku wybuchła kolejna wojna.         Państwo pruskie przeżywało kryzys gospodarczy…

Czytaj więcej

        Jednym z postanowień Kongresu Wiedeńskiego była decyzja cara, wbrew woli doradców, o utworzeniu Królestwa Polskiego związanego z Rosją carską. Konstytucja        Królestwo Polskie miało być związane na stałe z Rosją unią personalną. Car rosyjski miał być jednocześnie królem polskim. Królestwo miało prowadzić…

Czytaj więcej

        Wśród wielu przyczyn wybuchu powstania listopadowego należy wymienić:·       przyczyny polityczne·       przyczyny narodowościowe·       przyczyny gospodarcze       Zacznijmy od tych ostatnich przyczyn, gdyż one są fundamentem, na…

Czytaj więcej

Emigracja       Klęska powstania listopadowego  uświadomiła wszystkim nieskuteczność walki w oparciu o siły szlacheckie.         Główne idee walki o niepodległość Polski miały teraz powstawać na emigracji, a wpływ na rozmiar i charakter emigracji miały dwa zasadniczo składniki:·      …

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem