20 lipca
Konstytucja PRL (1952)   Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego. Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniejszych postępowych tradycji Narodu Polskiego i urzeczywistnia idee wyzwoleńcze polskich mas pracujących. Polski lud pracujący pod przewodem bohaterskiej klasy robotniczej, opierając się na sojuszu robotniczo-chłopskim, walczył dziesiątki lat o wyzwolenie…

Czytaj więcej

Uchwała Sejmu o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa. I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd Naczelnika Państwa, do wiadomości i wyraża Mu podziękowanie za pełne trudów sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny. II. Aż do ustawowego uchwalenia tej treści konstytucji, która określi zasadniczo przepisy…

Czytaj więcej

       28 września 1939 roku podpisany został niemiecko – radziecki układ o granicach i przyjaźni. Niemcy i ZSRR dokonały podziału ziem polskich, podpisując jednocześnie porozumienie o współpracy w zwalczaniu polskiego ruchu oporu.          Moskwa wymusiła na Litwie (Litwa zapewniała rząd polski o swojej…

Czytaj więcej

       Po stronie wschodniej zostało 50% terytorium II RP. Według noty z 17 września 1939 r. państwo polskie i jego rząd przestały istnieć, a interwencja armii czerwonej miała na celu ochronę braci Ukraińców i Białorusinów mieszkających na terenie Polski, a pozostawionych własnemu losowi i pozostałych bez obrony. W wyniku zniknięcia państwa polskiego…

Czytaj więcej

          Polska 1945 - 1947       W momencie zakończenia II wojny światowej istniały dwa ośrodki przyznające sobie prawo do reprezentowania państwa polskiego, a mianowicie działający w Londynie Rząd Emigracyjny, który kontynuował działalność rządu II Rzeczpospolitej oraz PKWN, który działał od roku 1944, a 1 stycznia…

Czytaj więcej

         W roku 1953 zmarł Józef Stalin co spowodowało odwilż, początkowo w ZSRR, później w całym bloku. Szczególną rolę odegrał tutaj XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, który potępił kult jednostki i wiele wytycznych Stalina. Rozpoczynała się odwilż. Także w Polsce nastąpiły zmiany, wrócili do ZSRR narzuceni Polsce doradcy i dowódcy…

Czytaj więcej

Kryzys gospodarczy         Ekipa Gierka zaciągnęła na zachodzie pożyczki, które miały doprowadzić Polskę do rozwoju. Paradoksalnie pożyczki te przyśpieszyły kryzys gospodarczy. Dług państwa wzrastał – w roku 1970 wynosił 1,2 miliarda dolarów, by w ciągu 10 lat dojść do ponad 24 miliardów. Polska została pozbawiona możliwości zaciągania nowych pożyczek,…

Czytaj więcej

        Napaść Niemiec na ZSRR doprowadziła  do bardzo szybkiej reakcji Wielkiej Brytanii, która nie czekając nawet na konsultację z Moskwą udzieliła gwarancji pomocy. Już 23 czerwca Władysław Sikorski wypowiedział się w sprawie agresji na ZSRR, wskazując, że polityka radziecka opierająca się na sojuszu z III Rzeszą poniosła klęskę, wyrażał nadzieję,…

Czytaj więcej

         Na dzień przed kapitulacją Warszawy we wrześniu 1939 narodziła się inicjatywa stworzenia armii podziemnej. Generał Mikołaj Tokarzewski – Karaszewicz miał gotową koncepcję organizacji podziemnej armii. Narodziła się organizacja o charakterze polityczno – wojskowym – Służba Zwycięstwu Polski. Już na 5 października 1939 roku organizacja ta…

Czytaj więcej

Legalizacja przewrotu majowego        12 maja 1926 roku rozpoczął się przewrót majowy. 15 maja Maciej Rataj, który po dymisji Wojciechowskiego zgodnie z konstytucją przejął obowiązki głowy państwa, powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele. Józef Piłsudski w nowym rządzie przyjął tekę ministra spraw wojskowych. Tę funkcję formalnie pełnił będzie do końca…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem