20 sierpnia
         Armia niemiecka dotarła pod Moskwę. Była to już armia zmęczona, armia, która zrozumiała, że plan wojny błyskawicznej załamał się. Na kierunku Leningradzkim armia niemiecka wkroczyła na głębokość 800 km, na odcinku moskiewskim prawie 1000, a na odcinku południowo – wschodnim na 1300 km.          Stalin podjął decyzję…

Czytaj więcej

         Operacja na Łuku Kurskim została opatrzona kryptonimem Zitadelle. Była to ostatnia niemiecka ofensywa na froncie wschodnim o wyraźnym charakterze strategicznym, której celem było przejęcie ponownie inicjatywy po klęsce stalingradzkiej.         Klęska stalingradzka spowodowała reorganizację wojsk niemieckich. Hitler…

Czytaj więcej

        Konflikty w Europie na przełomie XIX i XX wieku oraz zawiązywane sojusze, wskazywałem na to, że właściwie cała Europa powoli dążyła ku wojnie. Demonstracje siły, koalicje zawierane tymczasowo lub trwale były próbą sił pomiędzy poszczególnymi państwami. Żadna ze stron nie chciała zrezygnować ze swoich imperialistycznych planów, dochodziło do rywalizacji…

Czytaj więcej

        Rok 1915 nie przyniósł rozstrzygnięcia wojny. Zaznaczyła się jednak przewaga państw centralnych. Dla koalicji wyraźnym  sukcesem politycznym było przystąpienie do wojny Włoch. Państwa centralne osiągnęły sukcesy na froncie wschodnim, po ich stronie jako sojusznik stanęła Bułgaria, zajęły ponadto Serbię, dzięki czemu uzyskały bezpośrednie połączenie…

Czytaj więcej

            Wybór Norymbergi na miejsce procesu nie był przypadkowy – Norymberga uważana była za serce narodowego socjalizmu. Tu odbywały się każdego roku zjazdy narodowych socjalistów – słynne parteitagi, wytyczające kierunki działań, w Norymberdze wydane zostały ustawy odmawiające chociażby Żydom prawa do istnienia Stać się miała symbolem…

Czytaj więcej

       22 czerwca 1941 roku rozpoczęła się realizacja niemieckiego planu Barbarossa. Sztab niemiecki zagładał szybkie zdobycie Leningradu. 12 września 1941 roku pierwsze oddziały niemieckie weszły na przedmieścia Leningradu. Zażądano od miasta bezwarunkowej kapitulacji.      Nie udało się jednak oddziałom niemieckim wejść głębiej w miasto - oddziały armii…

Czytaj więcej

         14 lutego 1947 roku sprawa Palestyny została przekazana przez Brytyjczyków ONZ. ONZ zaproponował dwa rozwiązania, a mianowicie: federacyjne – utworzenie jednego państwa dwunarodowego oraz większościowe – utworzenie dwóch państw powiązanych ze sobą unią gospodarczą. Oba projekty zostały poddane głosowaniu 29 listopada 1947 roku, wygrał projekt drugi…

Czytaj więcej

        Ostatnie miesiące życia Breżniewa to czas walki o władzę w Moskwie. Najbardziej aktywnym działaczem był tutaj Jurij Andropow, który doprowadził do ujawnienia kompromitujących faktów z życia Breżniewa, jego rodziny, a także zdyskredytował najbliższego współpracownika Breżniewa – Konstantina Czernienkę. Po śmierci Breżniewa w listopadzie…

Czytaj więcej

        Od konferencji w Teheranie do konferencji poczdamskiej Wielka Trójka dyskutowała na temat przyszłości Niemiec. 14 listopada 1944 roku podpisane zostało porozumienie określające główne założenia okupacji Niemiec: podział kraju na trzy strefy okupacyjne, pełna autonomia mocarstw zarządzających każdą ze stref, których przedstawicielami są naczelni dowódcy…

Czytaj więcej

        Omawiając sytuację niemiecką po zakończeniu nie trudno było zauważyć narastanie konfliktu pomiędzy ZSRR a aliantami zachodnimi. Sojusz antyhitlerowski powoli się rozpadał. Pierwszym miejscem konfrontacji stała się Grecja.        Ale początku wojny, jaka wybuchła w Grecji w roku 1946 szukać należy aż w roku…

Czytaj więcej

© Solmedia 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem